Endüstriyel Devrim

Endüstriyel Devrim

Endüstriyel Devrim

18.yüzyılın sonlarında İngiltere’de başlayıp 19.yüzyıl boyunca tüm dünyada süre gelen endüstriyel devrim, dalgalar halinde meydana gelen bir seri teknolojik gelişmelerden oluşmaktadır. Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi; Yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa’daki sermaye birikimini arttırmasına denir. Sanayi Devrimi; ilk olarak Manchester, Birleşik Krallık ‘ta ortaya çıkmış, ardından Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’ya sıçramış ve bütün dünyaya yayılmıştır.

Su, demir ve kömür gibi temel kaynakların çokluğu, ticaretin serbestleşmesi ve artması, orta-sınıfların  paralarını işletmek istemesi endüstriyel devrimin başlangıcı olmuştur.-Endüstriyel devrimin başlangıcı, ilk dalga olarak adlandırılır, İngilterede 1712 senesinde Thomas Newcomen’ in buhar motorunu keşfiyle başlar. 1770 yılına kadar James Watt tarafından geliştirilen buhar motoru, 1770 de girişimci Matthew Boulton tarafından endüstriyel ölçüde üretilmeye başlanır.

Endüstriyel devrim artık İngilterede bu tarihten itibaren buhar motorları kömür madenlerinde su boşaltım pompası (su azaltılarak kömürde daha daha derinlere gidilebilir, dolayısıyla daha fazla kömür üretimi yapılabilir); fabrika ekipmanları, buharlı gemiler ve trenler için güç kaynağı olmuştur.

Bütün bunlar demir yapımını ve döngüsel olarak en çok sanayileşmeyi, demir yolu ve deniz yolu ulaşımını artırmıştır. Sosyolojik olarak, artan sanayileşme insanların sanayiye yakın yerlere yerleşmesine sebep olmuştur.

1830-1870 yılları arasında İngiltere, Belçika, Almanya ve Amerika’da demiryolu ağı tamamlanır. 1870’lerde Almanya ve Amerika’da demiryolu ağlarının oluşturulmasından sonra ikinci dalga endüstriyel akım başlar. Bu akımın teması ise kimyasal üretimi ve çelik yapımı ile ilintilidir.

Bu dönemde endüstriyel üretim için bireysel yatırımlardan ziyade ortak yatırımcılar ortaya çıkmış, bu da endüstriye giren ana kapitalin artmasını sağlamıştır. Yine bu dönemde gelişen, buharlı gemilerin kullanımı kıtalar arası ticareti artırmıştır. 1890’lara gelindiğinde Rusya,  İsveç,  Fransa, İtalya ve Japonya’da üçüncü ve son endüstriyel akım ortaya çıkmış, bu kimya ve elektrik alanlarda ilerlemeye sebep olmuştur. 20. Yüzyılda artan ve ucuzlayan çelik üretimi ülkelerdeki harp silahlarının miktarını artırmış,  en sonunda 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı patlak vermiştir.

Bir yanıt yazın