Kategori Arşivleri: Tarih

Pablo Escobar

Pablo-Escobar-03

Pablo Escobar Pablo Escobar, Kolombiya’nın ünlü bir suçlu ve uyuşturucu baronudur. Öncelikli olarak Medellin karteli adı verilen uyuşturucu örgütünün lideri olarak tanınır. Escobar, 1970’lerde ve 1980’lerde uyuşturucu ticareti yapmakta olan birçok insanın önemli bir parçası olmuştur. Onun örgütü, dünya genelinde yüz milyarlarca dolar kazanmıştır. Escobar, genç yaşta suç örgütlerine katılmaya başladı ve zamanla Medellin kartelini […]

Mısır Piramitleri Nasıl Yapıldı ?

Misir-Piramitleri-Nasil-Yapildi-01

Mısır Piramitleri Nasıl Yapıldı ? Mısır piramitleri, Mısır’da yer alan eski Mısır kralı ve kraliçelerinin mezarı olarak kullanılan yapılardır. Mısır piramitleri, Gize Platosu’nda bulunmaktadır ve Güney Mısır’ın Kahire şehrinden birkaç kilometre uzaklıktadır. Mısır piramitleri, dünyanın en eski ve en büyük kaya yapılarıdır ve Mısır’daki en önemli turistik yerlerden biridir. Mısır piramitleri, Mısır Kralı III. Snefru […]

Hesap Makinesinin İcadı

Hesap-Makinesinin-Icadi-04

Hesap Makinesinin İcadı Hesap makinesi, matematiksel işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde yapmaya yarayan bir araçtır. İlk hesap makineleri, elle çalışan mekanik araçlar olarak tasarlandı ve üretildi. Hesap makinesinin ilk örnekleri, 16. yüzyılın ortalarında İtalya’da bulunmuştur. Bu ilk hesap makineleri, elle çevrilerek çalıştırılan çarklar ve dişliler kullanılarak yapılmıştır. Ancak, bu ilk hesap makineleri sadece basit […]

Eiffel Kulesi

Eiffel-Kulesi-03

Eiffel Kulesi Eiffel Kulesi, Fransa’nın Paris şehrinde bulunan bir yapıdır. 1889 yılında tamamlanmış ve o dönemde dünyanın en yüksek binalarından biri olarak kabul edilmiştir. Kule, Fransız İhtilali sırasında Fransa İhtilali’nin 100. yılını kutlamak için yapılmıştır. Kule, Fransa’nın Paris şehrinde, Seine Nehri kıyısında bulunan Champ de Mars alanında yer almaktadır. Kule, Fransız mühendis ve mimar Gustave […]

Çernobil Faciası

Cernobil-Faciasi-03

Çernobil Faciası “Çernobil Faciası” olarak bilinen olay, 1986 yılında Ukrayna’da Çernobil Nükleer Santrali’nde meydana gelen nükleer kaza sonucu meydana gelen bir felakettir. Facia, dünya tarihinin en büyük nükleer felaketlerinden biridir ve hala etkileri hala hissedilmektedir. Facianın nedeni, Çernobil Nükleer Santrali’nde yapılan bir deney sırasında meydana gelmiştir. Bu deneyde, santraldeki reaktör numarası 4 kapatılmıştı ve enerji […]

Almanya ve Naziler

Cernobil-Faciasi-01

Almanya ve Naziler Almanya, Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkedir ve dünya ülkeleri arasında en büyük ekonomik gücü olan ülkelerden biridir. Almanya, ABD ve Çin’den sonra dünya ülkeleri arasında en çok üretim yapılan ülkedir ve bu nedenle önemli bir ticaret ortağıdır. Almanya, ayrıca kültür, tarih, sanat ve bilim alanlarında da önemli bir rol oynayan bir […]

Kanlı Kontes – Elizabeth Bathory

Kanlı Kontes - Elizabeth Bathory - 4

Kanlı Kontes – Elizabeth Bathory Kimdir ? Kanlı Kontes Elizabeth Bathory, kana susamış bir kadın. 7 Ağustos 1560 yılında Macaristan’da doğan zengin ve güçlü bir ailenin kızı ancak hayatı ise tamamen sıra dışı.Soyluluğun sadakatten çok daha önemli olduğu dönemlerde, Macaristan’ın en önemli ailelerinden birinin çocuğu olarak dünyaya gelen ve ilerleyen senelerde birçok araştırma ve filme […]

Dünyanın En Eski Üniversiteleri

Dünyanın En Eski Üniversiteleri

Dünyanın En Eski Üniversiteleri Dünyanın En Eski 10 Üniversitesi Yüksek öğrenim merkezleri yüzlerce yıldır, hatta bazı durumlarda binlerce yıldır var olmuştur, ancak hepsi zamanın testine dayanamaz. Yüzyıllar boyunca, dünyanın en eski üniversitelerinin çoğu dağıldı, özerk kolejlere ayrıldı veya tanınmayacak şekilde modernleşti. Bugün burada bulunan eski kurumlar, tarihi mirasları ve modern bağlamlara uyum sağlama yeteneklerini kanıtlamaları ve […]

Geçmişten Günümüze İşkence Tarihi

Geçmişten Günümüze İşkence Tarihi - 2

Geçmişten Günümüze İşkence Tarihi İşkence Nedir: Bir kimseye maddî ve mânevî  olarak yapılan aşırı eziyet. İşkence üç değişik gâye ile tatbik edilir: Suçluyu cezâlandırmak. Delil araştırmak. Bilgi elde etmek. Neden İşkence Yapıyorlar: İşkencenin, bir delilin bulunmasına veya yerleşik düzenin korunmasına yarayacak bilgileri sağlamakta kullanılması konusunda değişik fikirler vardır. Bâzı milletler, târih boyunca tatbik ettikleri işkence […]

Adaletname Nedir

Adaletname Nedir - 2

Adaletname Nedir Padişah veya halifelerin; kanunları uygulamayan ve görevlerini kötüye kullanan devlet adamlarını uyarmak veya tahta çıktıkları zaman devleti adaletle idare edeceklerini bildirmek için yayınladıkları  yazılı emir. Adalet hükmü. Hüsn-i niyet sahibi hükümdarların İslamiyetten önceki devirlerde, adaletname türünden belgeler veya sözlü ifadelerle, idare ettikleri toplumları zulümden korumaya çalıştıkları görülmektedir. Resulullah efendimiz de, kendisine nazil olan […]

Fatih Sultan Mehmed Hana İhanet

Fatih Sultan Mehmed Hana İhanet

Fatih Sultan Mehmed Hana İhanet Ayasofya İstanbul’un fethine kadar Hristiyan aleminin en büyük kilisesi, bu tarihten 1934’e kadar İslam aleminin en büyük camilerinden biri idi. Ayasofya Tarihi 1935’ten sonra ise müze olarak kullanılmaktadır. Ayasofya (Sainte Sophie) Camii, İstanbul’da Topkapı Sarayı yanındadır. Miladın 325. senesinde, Büyük Konstantin tarafından ahşap olarak yapıldı. Aryüs mezhebinde olup, 408’de vefat eden […]

Küçük ve Büyük Afaroz

Küçük ve Büyük Afaroz

Küçük ve Büyük Afaroz Hıristiyanlık ve Yahudilikte dine karşı suç işleyen kimselere yetkili dini şahsiyetler veya meclisler tarafından verilen, dinden ve topluluklarından atma cezası. Topluluktan çıkarma cezasına bütün eski dünya kavimlerinde rastlanmaktadır. Yahudiliğin ilk dönemlerinde ahdi bozan ve ahd kanunlarını çiğneyenler, Allah’ın lanetiyle cezalandırılmışlardı. Topluluktan ve sosyal bütün haklardan mahrum etme cezası olan “aforoz” ise, […]

Türkiyede Genel Af

Türkiyede Genel Af

Türkiyede Genel Af Suç işleyen bir kişinin takip edilerek ve cezalandırılarak kamu gücünün kullanılmasından, adalet ve genel fayda düşüncesiyle, vazgeçilmesi. Genel ve özel olmak üzere iki türlüdür. Genel af: Sosyal fayda düşüncesiyle, bütün veya belirli bazı suçları ve hükmedilmiş ise cezaları bütün neticeleri ile birlikte düşüren bir yasama tasarrufudur. Bu tasarruf çıkarılan bir kanunla gerçekleştirilir. […]

Açe Devlet Tarihi

Açe Devlet Tarihi

Açe Devlet TarihiHint Okyanusu’nun doğusundaki Sumatra Adasının kuzey kısmında, Cihan Şahın liderliğinde kurulan bir İslam devleti. Açe Devletinin bulunduğu Sumatra Adası, eskiden beri ticaretle uğraşanların uğrak yeri idi. Açeliler Hintli bir prens tarafından idare edilirlerdi. Miladi 12. ortasında Açe’de İslamiyet yayılmaya başladı. Şah Cihan’ın 1205’te Açe Sultanı olmasından sonra ise Açeliler, gruplar halinde Müslüman oldular. […]

Osmanlı Devletinde Hoşgörü

Osmanlı Devletinde Hoşgörü

Osmanlı Devletinde Hoşgörü Baş­ba­kan­lık Dev­let Ar­şiv­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, yak­la­şık 600 yıl 3 kı­ta­da çe­şit­li mil­let­ler­den in­san­la­rı ba­rış için­de bir ara­da tu­tan Os­man­lı hoş­gö­rü­sü ve ada­le­ti­nin bel­ge­le­re yan­sı­yan ör­nek­le­ri­ni, “Gök­kub­be Al­tın­da Bir­lik­te Ya­şa­mak” ad­lı ki­tap­ta top­la­dı. “Gök­kub­be Al­tın­da Bir­lik­te Ya­şa­mak” ad­lı Ki­tap­ta yer alan bel­ge­le­re gö­re; Ba­tı­lı­la­rın “Muh­te­şem Sü­ley­man” ola­rak ta­nı­dık­la­rı Kânunî Sul­tan Sü­ley­man, 1560’da bey­le­ri­ne: “Her […]

Fransız Seyyah Ubucini

Fransız Seyyah Ubucini

Fransız Seyyah Ubucini Fransız Seyyah Ubucini İstanbul’da sayısız resmî binalar, 350’den fazla câmi, 92 Rum ve Ermeni kilisesi, 8 Katolik kilisesi, 34 sinagog, pek çok tekke ve türbe, 518 medrese, 35 kamuya açık kitaplık, 200 imâret, 300 hamam, yüzlerce han veya kervansaray, zarâfet ve temizlik bakımından Avrupa’da bir benzerine rastlamayan heybetli kışlalar bulunmaktadır. Bu binalar […]

Türklerde Çocuklara Nasıl İsim Verilirdi

Türklerde Çocuklara Nasıl İsim Verilird

Türklerde Çocuklara Nasıl İsim Verilirdi Yeni doğan çocuğa veya sonradan Müslüman olan kimseye isim koymak. Varlıkları belirtmek, şahısları diğerlerinden ayırmak için kullanılan kelimelere ad (isim) denmiştir. Allahü teala, yeryüzünde yarattığı ilk insan ve ilk peygamber olan Adem aleyhisselama her şeyin ismini ve faydasını bildirdiğini Kur’an-ı kerimde haber verdi. Mealen; “Allah, Adem’e bütün isimleri öğretti.” buyurdu […]

İlk Miss Turkey Güzeli

İlk Miss Turkey Güzeli

İlk Miss Turkey Güzeli İlk Miss Turkey Güzeli : Keriman Halis Ece 1913 senesinde İstanbul’da doğan ve Feyziye Mektebi’nde tahsil hayatına başlayan Keriman Halis, Türkiye güzeli seçilmişti. Babası Tevfik Halis’e; “Keriman’ı güzellik yarışmasına sokacağız.” dediklerinde; “Bu kara kızı mı?” diye alay etmişti. Aynı yıl Belçika’nın Spa şehrinde yapılan dünya güzellik yarışmasında 28 ülkenin temsilcileri arasından […]

Karagöz Meddah ve Ortaoyunu

Karagöz Meddah ve Ortaoyunu

Karagöz Meddah ve Ortaoyunu 1. KARAGÖZ NEDİR Türklere has gölge oyunu. Deriden, mukavvadan biçilip, boyanmış şekilleri, arkadan ışık vererek, beyaz bir perde üzerine yansıtılarak oynatılan Türk gölge oyunu. İki değişmez oyuncusundan çok hareketli, canlı ve çekici olanı Karagöz’den dolayı bu isimle bilinmektedir. Resimlerin renkleri şeffaf olduğundan, ışık arkadan vurdukça seyirciler yalnız bu sûretleri görür. Karagözcü […]

Osmanlı Saray Kadınları Nasıl Giyinirdi

Osmanlı Saray Kadınları Nasıl Giyinirdi

Osmanlı Saray Kadınları Nasıl Giyinirdi Osmanlı Saraylarında erkek olsun, kadın olsun, namaz kılmayan, oruç tutmayan yoktur. Saray kadınları, câriye bile olsalar, tam tesettüre riâyet ederler. Haremde nasıl giyinirlerse giyinsinler, dışarıya ferâcesiz çıkmazlar. Ferâce; başörtüsü ve manto gibi bol ve uzun bir dış giysisi olmak üzere iki parçadır. Saraylıların tesettürsüz fotoğrafları, insanı yanıltmamalıdır. Bunlar saray içinde […]

Osmanlı Neden Yıkıldı

Osmanlı Neden Yıkıldı

Osmanlı Neden Yıkıldı Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’dir. Babası Ertuğrul Gazi’dir. Bunun da babası Süleyman Şah’tır. Oğuzların en kıymetlisi, Kayı hanın kabilesi idi. Bunun torunlarından Süleyman Şah, Cengiz zamanında Anadolu tarafına gelip, 1229 senesinde Fırat’ta boğuldu. Dört oğlu kaldı. Bunlardan Ertuğrul Bey, Cengizlerden uzaklaşmak için, kabilesi ile Sivas tarafına geldi. Bir tatar ordusu ile, Selçuk […]

Gerçek Sadeddin Köpek Kimdir

Gerçek Sadeddin Köpek Kimdir

Gerçek Sadeddin Köpek Kimdir Sadeddin Köpek, köken olarak muhtemelen Türk değildi. Gulâmhâne adı verilen askerî okulda, Türk-İslâm terbiye ve eğitimiyle yetiştirilmiş, ordu kademelerinde de emîrliğe kadar yükseltilmiş bir kişiydi. Bugün herkesin aşağılamak kastıyla kullandığı “Köpek” ismi, ona hakaret, horlama ve küçümseme gibi bir maksatla yakıştırılmamıştı. Kendisine isim olarak verilmiş olup itaatli, bağlı, samimi hizmet eden […]

Mükemmelliğe Pürüz Etkisi

Mükemmelliğe Pürüz Etkisi Mükemmelliğe Pürüz Etkisi Marx, Engels ve Lenin inceledi kendisini, görüşleri Marxist kuramın savaşlara bakış açısına yansıdı. Savaş Üzerine dlı eser kaldı kendisinden ki hala askeri liselerde okutulmaktadır. İsmi Carl von Clausewitz… Prusyalı bir asker. Meraklısına söyleyelim, 1 Haziran 1780’de Brug’da doğdu, 16 Kasım 1831’de Breslu’da  (Polonya) öldü. 1793-1794 yıllarında Fransız Devrimci ordularına […]

Des Héros de l’Histoire Turque

Voici les descriptions de certains heros glorieux de l’histoire Turque: Mete Han: Il construait le premier empire Turc et la première armée de Turcs. Son empire a gagne beacoup de combats sur l’empire chinois. Mete Han Selahaddin Eyyübi Hazretleri : Il a eu le fondateur de la dynastie d’Eyyübi. Il et ses freres musulmans sauvaitent Jerusalem […]

Süveyş Kanalı Önemi

Süveyş Kanalı Önemi

Süveyş Kanalı Önemi Akdeniz ile Kızıldeniz’i birleştiren, kuzey-güney doğrultusunda insan yapısı bir su yolu.Süveyş Kanalı Önemi 1869’da ulaşıma açılan kanal, havuzlar kullanılmadan, deniz seviyesinde 169 km uzunluğunda bir geçiş sağlar. Kanal, Hint Okyanusu ile Akdeniz ve Atlas Okyanusunu Avrupa kıyılarına bağlayan en kısa deniz yoludur. Süveş Kanalı TarihiAntik Mısır zamanlarında M.Ö. 20. asrın başlarında Nil […]

Osmanlı da Acemi Ocağı

Osmanlı da Acemi Ocağı

Kapıkulu ocaklarına ve özellikle yeniçeri ocağına asker yetiştirmek için kurulan teşkilat. Rumeli’de arka arkaya elde edilen zaferler sonucu sınırları genişleyen Osmanlı Devleti daha fazla askere ihtiyaç duyuyordu. Mevcut kuvvetler ihtiyaca yetmiyor ve elde devamlı bir ordu bulunması gerekiyordu. Bu itibarla esirlerden faydalanmak gayesi ile 1362 senesinde kadıasker Çandarlı Kara Halil ile ulemadan Karamanlı Molla Rüstem’in […]

Alfabenin İlk Harfi Ne

Alfabenin İlk Harfi Ne

A, Türk ve Sâmî alfabesinden türemiş birçok alfabenin ilk sesli harfidir. Kalın geniş-düz, orta damak seslisidir. Eski Mısır, Sümer, Akad, Sâmîlerden kalma hiyeroglif sistemlerde A harfini gösteren bir çok işâret vardı. Sâmî hiyografilerinde öküzü A harfi işâretiyle gösteriyorlardı. Bunlardan Fenikeliler almışlar ve buna Alf, onlardan da İbrâniler alarak Aleph (Alef) demişlerdir. Arap dilinde “Elif”, Yunanca’da Alpha olmuştur. […]

Neden Osmanlıca Eğitim

Neden Osmanlıca Eğitim

Çince çok zor bir dildir. Öğrenmesi bir hayli zordur. Yetişkin bir Çinli bile bir çok eğitimden sonra anca öğrenmiştir.  Harf yoktur. Karakter vardır. Çinli bir insan 3 000 karakteri bilmeden okur-yazar olamaz. Yine Çinli bir insanın ilmî bir kitabı okuyabilmesi için 5 000 karakter bilmesi gerekir. Neden Osmanlıca Eğitim   Alfabe; dinler, milletler, ırklar ve […]

Drakula

Drakula

Drakula Osmanlılar tarafından Kazıklı Voyvoda, kendi milleti Ulahlar tarafından Tepeş (cellat),Macarlar tarafından ise Drakula (şeytan) olarak adlandırılan Eflak beyi  III.Vlad düşmanlarını (özellikle esir aldığı Osmanlı askerlerini) kazıklara çakarak işkenceyle öldürmesiyle tarihe geçmiştir. Sonradan Bram Stoker’ın Drakula romanına ve Drakula filmlerine konu olmuştur.  Osmanlılar’a yenilen Vlad’ın babası, Vlad’ı 12 yaşında kardeşi Radul‘u 6 yaşında iken rehin olarak Osmanlılar’a vermişti. 1442-1448 yıllarını Osmanlıların elinde rehine olarak Nif ve Tokat […]

Yaşar Doğunun Ardından

Yaşar Doğunun Ardından

Yaşar Doğunun Ardından Türk güreşinin en büyük şampiyonlarından Yaşar Doğu, 8 Ocak 1961’de kalp krizi sonunda Ankara’da vefât etmişti. 1915 yılında Samsun’un Kavak ilçesinin Karlı köyünde doğdu. Yaşar Doğu, güreşe 16 yaşında başladı. 1940’da Balkan, 1946, 1947, 1949’da Avrupa, 1948’de Olimpiyat ve 1951’de de dünya şampiyonluklarını kazandı. Yaptığı 47 millî maçın 33’ünü tuşla olmak üzere […]

İlk Telgraf ve Abdülmecid Han

İlk Telgraf ve Abdülmecid Han

İlk Telgraf ve Abdülmecid Han Dünyada pek çok yeni buluş Osmanlılarda ilk olarak tatbik edilmiştir. Bu da pek fazla bilinmez. Osmanlıların ilim ve fende geri kaldığı Avrupa’daki kültürü, oradaki fenni buluşları takip etmediği söylenir. Gerçek böyle değildir.   Meselâ: Telgraf bulunduğu zaman Avrupa’da pek ciddiye alınmıyordu. Bunu işiten Sultan Abdülmecid Hân, telgrafı bulan kişiyi Osmanlı […]

Ayasofya Camii

Ayasofya Camiiİstanbul’un fethine kadar hristiyan aleminin en büyük kilisesi, bu tarihten 1934’e kadar İslam aleminin en büyük camilerinden biri idi. 1935’ten sonra ise müze olarak kullanılmaktadır.Ayasofya (Sainte Sophie) Camii, İstanbul’da Topkapı Sarayı yanındadır. Miladın 325. senesinde, Büyük Konstantin tarafından ahşap olarak yapıldı. Aryüs mezhebinde olup, 408’de vefat eden Arkadyus zamanında yandı. Bunun oğlu Teodosyus yeniden […]

Osmanlı Devletinde Akıncılar

Osmanlı Devletinde Akıncılar - 01

Osmanlı Devletinde Akıncılar BAŞLANGICI Rumeli’de Lala Şahin Paşa ile başlayan Rumeli Akınları, Edirne feth edilip merkezî hükümet buraya alınınca, Edirne’yi emniyet altında tutabilmek için, Akıncı Beyleri’nin sayılarının arttırılmasına ihtiyaç görüldü. GÖREVLERİ Akıncı Beyleri’nin başlıca görevi; düşman arazisine birkaç koldan âni ve peşi peşine seri akınlar yaparak düşmanı korkutmak, ganimet almak, bilgi toplamak, düşman kuvvetlerini dağıtmak, […]

Adana’daki Tarihi Camiler

Adana’daki Tarihi Camiler Hasan Ağa (Kethuda) Camii Eski caminin hemen arkasındadır. Planı, Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. 1558’de Ramazanoğlu Piri Paşa zamanında Ramazanoğlu Halil Beyin kölesi Abdullah oğlu Hasan Kethüda ile azadlı köle Atike tarafından yaptırılmıştır (1501-1703). Klasik devir Osmanlı cami mimarisinin Adana’daki tek örneğidir. İnşası 25 sene süren camiin güney duvarında, 1671’de Çukurova’ya gelen Evliya Çelebi’nin imzası vardır. […]

Kız Kulesi

Kız Kulesi

Antik Çağ’dan günümüze kadar uzanan tarihiyle Kız Kulesi, İstanbul’un simgelerinden biri haline gelmiştir. Eski Yunan’dan Bizans’a, Bizans’tan Osmanlı’ya ve Osmanlı’dan günümüze kadar tarihe tanıklık etmiş ve bazı efsanelere konu olmuştur. Antik Çağ’da Arkla(Küçük Lale), daha sonra Tour de Leandros isimleriyle ün yapan kule günümüzde Kız Kulesi-Maiden’s Tower olarak bilinmektedir.  Üsküdar’da bulunan Kız Kulesi‘nin üzerinde bulunduğu kayalık, Asya […]

18 Mart Kahramanı Cevat Çobanlı

18 Mart Kahramanı Cevat Çobanlı

18 Mart Kahramanı Cevat Çobanlı Cevad Paşa 18 Mart öncesi ve sonrasında hareketi sevk ve idare eden komutandır. Mustafa Kemal’in kumanda ettiği 19. Tümen, 9 ve 11. piyade tümenleri, Ağır Topçu alayları, mayın ve uçak müfrezeleri, muharebe ve istihkam bölükleri doğrudan Cevad Paşa’ya bağlıydı. Aslen Malatya’nın Arapgir ilçesindendir. Babası Osmanlı genelkurmay başkanlarından Müşir Şakir Paşa’dır. […]

1915 Çanakkale Zaferi

1915 Çanakkale Zaferi

1915 Çanakkale ZaferiBirinci Dünyâ Harbi esnâsında Çanakkale Boğazı ve civârında Osmanlı ordusu ile îtilâf devletleri arasında cereyan eden meşhur savaşlardır. 1914’te İttihat ve Terakki Partisi ve onun yüksek kademedeki idârecileri (bilhassa Enver-Talat-Cemâl üçlüsü) tarafından affedilmez bir hatâ eseri olarak Birinci Dünyâ Harbine sokulan Osmanlı Devleti, itilâf devletleri ile dört ayrı cephede ve bölgede ayrı ayrı […]

Kafatası Ölçme

Kafatası Ölçme

Kafatası Ölçme Güneş Dil Teorisinin, Türk Tarih Tezi`nin okullarda okutulduğu yıllar. O yıllarda Avrupa`da artan milliyetçilik rüzgârının ve Türkiye`de de milliyetçiliğin ve Türklüğün köklerinin ne kadar derinlere indiğini, ne kadar muhteşem olduğunu ve kimliğinin kendine has özelliklerinin bulunduğunu ispatlamak için profesörlerin, üniversitelerin, kurumların çaba sarfettiği (!) yıllar… 1935 yılında Türk Tarih Kurumu`nun seçtiği bir heyet, […]

Sultan Ve Hoca

Sultan Ve Hoca

Sultan Ve Hoca Yıldırım Bayezid Hân’ın çok oğlu vardı. Hepsinin de iyi terbiye edilmesi için özel hocalar tutmuştu. Emir Süleyman’ın hocası da pek bilgili ve otoriter imiş. “Şehzadedir belki, bir gün Osmanlı tahtına geçer padişah olur.” düşüncesi ile hiç müsamaha göstermez imiş. Bir gün canı iyice yanan küçük Süleyman dayanamaz babasına sorar: – Biz senin […]

Dikiş Makinası Tarihçesi

Dikiş Makinası Tarihçesi

Alm. Nahmaschine (f), Fr. Machine (f) a coudre, İng. Sewing machine. Kumaş, deri, kâğıt gibi, birbirine tutturulması istenen şeylerin dikilmesinde kullanılan el, ayak ve elektrikle çalışan makine. Dikiş Makinası Tarihçesi İlk makine, ağaçtan olup, deri dikmek için yapılmıştır. Bu makinayı 1790’da îmâl eden Thomas Saint patentini almıştı. Aradan yarım asıra yakın bir zaman geçtikten sonra, […]

Son Kızılderili Apache Reisi

Son Kızılderili Apache Reisi

Son Kızılderili Apache Reisi Geronimo ,On dokuzuncu yüzyılda yaşamış Amerikan kızılderili lideri. Beyazlara karşı mücadele veren kahraman ve son kızılderili olarak tanınmıştır.1829’da Colorado eyaletinin güneyindeki kızılderili bölgesinde kızılderili bir baba ve beyaz bir annenin çocuğu olarak doğdu. Çocukluk ve gençliğinde, Amerikalıların ırkına yaptığı insafsız davranışları gördüğünden, beyazlara kin besleyen bir Apaçi olarak yetişti.    Otuz yaşında, ölen […]

DK Dorling Kindersley Yayınları

DK Dorling Kindersley Yayınları

(DK Dorling Kindersley Yayınları)Dorling Kindersley (DK), 1974’de İngiltere’de Christopher Dorling and Peter Kindersley tarafından bir kitap paketleme firması olarak kuruldu. Firma, kitap yayıncılığına ise 1982 yılında başladı. İlk kitabı “First Aid Manual” (İlk Yardım Kılavuzu), gönüllü İngiliz tedavi hizmetleri için hazırlanmış; görsel ve yazılı metinleri beyaz arka fon üzerine birleştiren, muadillerinden farklı bir referans kitabıydı. […]

Türk Halk Müziğinin Ustaları

Türk Halk Müziğinin Ustaları

Türk Halk Müziğinin Ustalarının bir kısmını sizler için derledik. Neşet Ertaş Türk halk müziğinin ustalarından büyük usta, 1938’de Kırşehir(Çiçekdağı)’de doğmuş, bozkırın tezenesi olarak anılmıştır. İlk plağını, İstanbul’da ”Neden Garip Garip Ötersin Bülbül” adı ile babası Muharrem Ertaş’a ait bir türküyle çıkardı. Yıllarca sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yanına gidip verdiği konserler tüm insanlar tarafından […]

Nicolas Chauvin

Nicolas Chauvin

Nicolas Chauvin Nicolas Chauvin (Fransızca “Chauvin” kelimesi Türkçede “Şöven” olarak telaffuz edilir), 18. yüzyıl Fransa’sında yaşadığına inanılan milliyetçi bir askerdir. Chauvin, savaşlarda defalarca yaralanmasına rağmen Napolyon‘a hep bağlı kalmış, hatta Napolyon sonrası ekonomik olarak toparlanan Fransa’da bile Napolyon’a olan aşırı bağlığı sebebiyle insanların alay konusu olmuştur. İşte, “bir şeye olan abartılı ve koşulsuz sevgiyi” göstermek […]

Ankara’nın İlçelerinin İsimleri

Ankara'nın İlçelerinin İsimleri

Ankara’nın İlçelerinin İsimleri Kazan İlçesi İlhanlı Devleti’nin Ankara’ya egemenlikleri zamanında Gazan Han adına basılmış olan (sikkelerin) paraların bulunması dikkat çeker. Bu nedenle Gazan isminin değiştiği ve zamanla Kazan adını aldığı belirtiliyor. Başka bir görüşe göre ise Kazan isminin Çubuk Ovası’nda yapılan Ankara Savaşı’nda Moğol ordusuna katılan Kazan Türklerin’den gelmiş olma ihtimali de bulunmaktadır. Ayaş İlçesi […]

İlkler Unutulmazmış

İlkler Unutulmazmış

İlkler Unutulmazmış Otomobil sözcüğü Türkçe’ye, Yunanca autós (kendi) ve Latince mobilis (hareket eden) sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve başka bir hayvan ya da araç tarafından itilmek ya da çekilmek yerine kendi kendine hareket eden araç anlamına gelen Fransızca automobile sözcüğünden geçmiştir. Otomobil tek bir kişi tarafından bulunmamıştır, yaklaşık yüzyıl boyunca dünyanın dört bir yanında ortaya çıkan […]

Étienne de Silhouette

Étienne de Silhouette

Étienne de Silhouette Étienne de Silhouette 1709-1767 yılında Fransa’da yaşamış, XIV.Louis krallığında (1789 Fransız ihtilaninde devrilmiştir) 1759’da 8 ay boyunca fransız ekonomisini yönetmiştir. Silhoutte, 1754-1763 yılında İngiltere ile yapılan yedi yıl savaşlarında Fransız ekonomisini toparlamakla gorevlendirilmiştir. Bu amaçla onun yönetiminde ağır bir vergi politikası uygulamış; hatta bu politika gereğince zenginlik ölçütü sayılan kapı ve pencere gibi […]

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski “Herşeyden öte kendine yalan söyleme. Kendine yalan söyleyen ve kendi yalanlarını dinleyen insan, içindeki ve etrafındaki gerçekleri ayırt edemez hale gelir; kendisi ve başkalarına saygı duymamaya başlar. Saygı olmadığı zaman da sevmeyi bırakır.” Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, tanıdığımız ismiyle Dostoyevski, 1821-1881 yılında yaşamış Rus roman yazarıdır. Yazdığı eserler, insan psikolojisini […]

Amerika’nın Bağımsızlığı

Amerika'nın Bağımsızlığı

Amerika’nın Bağımsızlığı Böyle uzun bir başlığı niye seçtiğimizi sormuş olabilirsiniz. Aslında hedeflediğimiz Amerika ve Avrupa kıtalarında aynı dönemlerde gerçekleşen önemli olayların birbiriyle nasıl kenetlendiğini anlatmak; böylece okuyucularımıza tarihsel olayların birbirinden ayrı düşünülmeyecceğini göstermektedir. Amatörden aşağı bir tarih araştırmacısı olarak bu denli önemli bir incelemeyi yaparken, açıkcası, endişelenmiyor değiliz. Bu işin inceleme ve yazma tekniğini bilmediğimiz […]