Zona Hastalığı Nedir

Zona Hastalığı Nedir

Zona Hastalığı Nedir

Zona Hastalığı Nedir - 01Zona, Herpesvirus varicella tarafından ortaya çıkarılan akut, tek taraflı  ve sinir dağılımı  üzerinde gelişen veziküllerle (içi su dolu kabarcık) seyreden döküntülü bir hastalık.

Zona Hastalığı Hangi Yaşlarda Görülür
Genellikle erişkinlerde (en sık 5 0 yaş üstü) ortaya çıkar ve  şiddetli sinir ağrısı yapar. Herpesvirus varicella  aynı  zamanda çocuklarda yaygın döküntülerle seyreden su çiçeği hastalığının da âmilidir. 

Zona Nasıl Gelişir
Zona
arka kök sinir düğümünde sessiz yaşayan virüsün; yaralanma, habis hastalıklar (bilhassa lenfoma) ve röntgen  şuasına mâruz kalma gibi hazırlayıcı  faktörlerle aktif hâle geçmesi sonucunda gelişir. 

Zona Hastalığının Belirtileri Nelerdir
Hastalık; ateş  ve kırgınlıkla başlar.  2-4  gün  içinde  gövde ve nâdiren kol ve bacaklarda  şiddetli ağrı, kaşıntı  ve duyu değişiklikleri çıkar. Ağrı  keskin, künt, yanıcı  ve devamlı  veya gelip geçici karakterde olabilir ve genellikle 1-4 hafta sürer. Başlangıçtan iki hafta sonra ağrılı  sahalarda sert, küçük (1 cm kadar), kırmızı  döküntüler çıkar. Bunlar bir sinir dağılımı  üzerinde olduğundan gövdede tek taraflı kemer tarzı  veya  kol ve bacaklarda yukarıdan aşağı  istikâmettedir. Sonra bunların içi say dam sıvı  veya irinle dolar. 10 gün içinde  kurur  ve  kabuklanırlar. Sıklıkla iz bırakırlar. Patlarsa çevre lenf bezleri büyür ve bazan gangrene sebep olabilir. Bazan  da  döküntü  bütün  vücûda  yayılır. Yaşlılarda en yaygın görülen komplikasyon olarak post herpetik nevralji (Zona sonrası  sinir ağrısı) yıllarca sürebilir.

Zona En Sık Vucudun Hangi Bölgesinde Görülür
Zona en sık göğüste görülür. Ayrıca boyun, bel ve nâdiren kafa sinirleri  tutulabilir.  Kafa  sinirleri tutulumu daha ağır  seyreder ve tek taraflı  yüz felci, sağırlık, tad kaybı, görme bozukluğu ortaya çıkabilir. Hastalık genellikle tipik deri döküntüleri çıkmadan teşhis edilemez. Vezikül sıvısında virüs  görülmesi teşhis koydurucudur.

Zona Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır
Tedâvi: Kaşıntı  ve sinir ağrısını  azaltmak için kalamin losyon, aspirin, kodein kullanılır. Benzoin tentürü de kullanılabilir. Sâkinleştirici verilir. Veziküller patlarsa antibiyotik tedâvisi eklenir. Gözdeki kornea zonasında iodoksiüridin merhemi gibi antiviral ilâç kullanılır. Postherpetik nevralji açısından kortikosteroid tedâvisi yapılır. Elektronik akupunktur cihazı  göz ağrısı  noktasına tutulur. Hasta çok faydasını  görür. Geçmeyen  ağrılarda siniri kesmek gerekebilir. Gözde katiyen kortikosteroid kullanılmaz.

Kaynak: Yeni Rehber Ansiklopedisi

Zona Hastalığı Nedir

Bir yanıt yazın