Televizyonun Göz Sağlığına Etkisi

Televizyonun Göz Sağlığına Etkisi

Televizyonun Göz Sağlığına Etkisi
Televizyonun Göz Sağlığına Etkisi - 01

TV’de görüntüler binlerce noktanın satır hâlinde taranmasından meydana gelir.Tüpün içinde bulunan elektron demetleri ekranın floresan yüzüne çarptığı zaman, X ışınları meydana gelir. Bu ışınlar düşük enerjili ışınlardır. Etkisi az olmakla birlikte çevresine radyasyon etkisinin olmaması için gerekli tedbirler alınmıştır.

 
TV seyrederken göz şu durumlarda yorulur:
 
Uzun süre seyretmek,
 
Karanlıkta seyretmek,
 
Görüntüde sık sık yapılan değişiklikler,
 
Ekranın mâvi rengi,
 
Gözün ekrandaki hareketli görüntüleri izlemek için devamlı çalışması,
 
Yayındaki arızalardan dolayı ekranın sık sık aydınlanıp kararması.
 
TV seyrederken gözlük kullananlar gözlüklerini mutlaka takmalıdır.Göz rahatsızlığı olanlar TV konusunda bir göz hekiminin tavsiyelerine başvurmalıdırlar.Görüntü net değil veya titreşim varsa, TV kapatılmalıdır.TV ekranı ile göz aynı seviyede olmalı, daha yüksek veya alçak olmamalıdır. Ekran yandan seyredilmemelidir. En önemlisi çocukların alıcıyı yakından seyretmelerine, alıcıya yakın oturmalarına, yere yatarak veya yandan seyretmelerine müsâde edilmemelidir. Uzun süreli seyretmeleri hâlinde göz kasları zayıf olan çocuklarda kolayca şaşılık ortaya çıkabilir.
TV seyircisi bunun zararlarına karşı mutlaka korunmalıdır.Özellikle küçük çocukların istikbâli, sıhhati, sosyal davranışları ve göz sağlığı açısından bu son derece önemlidir.

 

Göz ve Aydınlatma

 
Ergime sıcaklığındaki bir platinin 1 cmlik yüzeyinin 1/20’sinin ışık şiddetine bir “mum” denir. Aydınlatma birimi ise “lüks” tür. Bir lüks, bir mum şiddetindeki ışık kaynağının, 1 metre mesâfede 1 mlik yüzeyde meydana getirdiği aydınlatmadır.Aydınlatma (E), kaynak şiddeti (I) ile doğru, uzaklığın (d) karesi ile ters orantılıdır:
 
Uygun ışık ortamında göz az yorulur.Aydınlatma miktarı ortama ve yapılan işe göre değişiklik gösterir.Genel olarak aydınlatma, oturulan ve çalışılan yerlerde şöyle yapılmalıdır:
 
Oturma ve misafir odası             100 lüks
Okuma için (sınıf)………………… 400 lüks
Yazı ve proje için ………………… 600 lüks
Dikiş işleri …………………………. 600 lüks
Yatak odaları ……………………… 200 lüks
Mutfakta …………………………… 200 lüks
Banyo, hol, antre ………………… 100 lüks
Kongre ve meclislerde …… 200-2000 lüks
 
Atölyelerde:
 
Detaylı, zor büyük işler:
Ağır makinaların bulunduğu atölyeler        200 lüks
Spor odaları……………………………………… 100 lüks
 
Vasat detayda sıradan işler:
Tahta işleyen atölye ve bütün bürolar,
genel toplantı salonları……………………….. 400 lüks
 
Oldukça ciddi teferruatlı işler:
Yiyecek incelenmesi, giyim eşyâsı kesme
ve dikme, mimarlık büroları………………….. 600 lüks
 
Uzun süreli ciddî işler:
Güzellik büroları ve makinaları, el terziliği,
sentetik iplik veya ipek dokumacılığı …….. 900 lüks
 
Uzun süreli, çok ciddî, çok ince teferruatlı işler:
Çorap örücülüğü, çok küçük kıymetli şeyleri
ölçmek, saat yapımı, kıymetli taş işlemeciliği 1300-2000 lüks
 
Okumak ve Yazmak: 
 
Okumak ve yazmak karışık bir faaliyettir. Uygunsuz ortamda ve bâzı kâidelere uymadan okuma ve yazmaya uzun süre devâm etmek, şiddetli baş ve göz ağrılarına sebeb olabilir. Bunun için şunlara dikkat etmelidir: 
 
Işık göze direkt olarak girmemelidir.
 
Yanda ve hafif arkada olmalıdır.
 
200-400 lüks’lük ışık vermelidir
 
Sağ eli ile yazanlar için ışık hafif solda ve arkada olmalıdır.Işık önde olursa, direkt olarak yansıyarak göze gelen ışıklar rahatsızlık verirler.
 
Okuma ve yazmada parlayan ışıklardan kaçınılmalıdır. 
 
Tabiî güneş ışığı, en az parlaklığa sâhiptir.Normal ampulden elde edilen ışık, güneş ışığından 350, floresans ışıkları ise 8000 defâ daha parlaktır.
 
 

Bir yanıt yazın