Öğrenilmiş Korku Nedir ?

Ogrenilmis-Korku-Nedir-Korkmak-Ogrenilir-mi

Öğrenilmiş Korku Nedir ?

Öğrenilmiş Korku: Nedenleri, Türleri ve Tedavisi

Korku, insanların ve diğer hayvanların kendilerini tehdit olarak gördükleri şeylerden kaçınmak için geliştirdikleri doğal bir tepkidir. Korkular, genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörlerin de etkisiyle gelişebilir.

Öğrenilmiş korku, kişinin yaşadığı olumsuz bir deneyim sonucunda, önceleri kendisi için tehdit oluşturmayan bir şeyden korkmaya başlaması durumudur. Bu korku, klasik koşullanma yoluyla öğrenilebilir.

Klasik koşullanma, iki uyarıcının birlikte verilmesi sonucu, bir uyarıcının diğer uyarıcıya bağlanması ile oluşan bir öğrenme şeklidir. Örneğin, bir çocuk bir yılan tarafından ısırıldığında, yılan korkusu geliştirebilir. Bu korku, yılan ile acı deneyiminin birlikte verilmesi sonucu oluşmuştur.

Öğrenilmiş korkuların türleri şunlardır:

  • Spesifik korkular: Belirli bir nesne, durum veya aktiviteden korkma durumudur. Örneğin, yükseklik korkusu, örümcek korkusu, köpek korkusu gibi.
  • Genelleştirilmiş korkular: Birden fazla nesne, durum veya aktiviteden korkma durumudur. Örneğin, sosyal fobi, agorafobi, yaygın anksiyete bozukluğu gibi.
  • Fobiler: Aşırı ve mantıksız bir korku durumudur. Örneğin, agorafobi, klostrofobi, agorafobi gibi.

Öğrenilmiş korkular, insanların günlük yaşamlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin, yükseklik korkusu olan bir kişi, yüksek binalardan veya uçaktan korkarak günlük işlerini yapamaz hale gelebilir. Sosyal fobi olan bir kişi, başkalarıyla etkileşim kurmaktan korkarak sosyal ortamlardan kaçınabilir.

Öğrenilmiş korkuları azaltmak için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Maruz bırakma terapisi: Bu terapi yönteminde, kişi, korktuğu durumla yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde yüzleştirilir. Bu sayede, kişi korktuğu duruma karşı duyarsızlaşır ve korkusu azalır.
  • Davranışçı terapi: Bu terapi yönteminde, kişinin korkulu davranışları üzerinde çalışılır. Örneğin, yükseklik korkusu olan bir kişiye, yüksek bir yere çıkmak için verilen ödüller sayesinde, korkusu azalabilir.
  • Bilişsel davranışçı terapi: Bu terapi yönteminde, kişinin korkuyla ilgili düşünceleri ve davranışları üzerinde çalışılır. Örneğin, bir kişi, köpekler hakkındaki olumsuz düşüncelerini değiştirerek, köpek korkusunu azaltabilir.

Öğrenilmiş korkuları önlemek için de bazı önlemler alınabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Çocukların güvenli bir ortamda büyümelerine yardımcı olun.
  • Çocukların korktuğu şeyler konusunda onlara destek olun.
  • Çocuklara korkularıyla başa çıkmayı öğretin.

Öğrenilmiş korkular, insanların günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek ciddi bir sorundur. Bu korkuları azaltmak veya önlemek için uzman desteği alınmalıdır.