Zooloji Nedir

Zooloji Nedir

Zooloji NedirZooloji Nedir - 01Zooloji Nedir ?
Hayvanları inceleyen bilim dalı. Biyolojinin hayvanları inceleyen dalına “Zooloji”, bitkileri inceleyen alına da “Botanik” denir.

Zooloji, hayvanları toplu olarak ele alır ve onların canlı, cansız diğer varlıklarla münasebetlerini araştırır ve tespit eder. Hayvanların anatomisi, hücre yapısı, embriyo gelişimleri, eski çağlardan beri geçirdikleri değişiklikler, sınıflandırılmaları, genetik özellikleri, yaşayış şekilleri ve psikolojik davranışları hep zoolojinin konusudur.
 

Zoolojinin Alt Dalları Nelerdir

Zooloji, incelediği konular bakımından birçok dallara ayrılır.
 
Morfoloji: Şekil bilimi olup, canlıların dış yapısını inceler.
 
Anatomi: Canlıların iç yapısını inceler.
 
Histoloji: Doku bilimidir.
 
Sitoloji: Hücreleri inceleyen bilimdir.
 
Fizyoloji: Canlılarda bulunan organların görev ve çalışmalarını inceler.
 
Embriyoloji: Zigottan (döllenmiş yumurta) yavru meydana gelene kadar embriyonun geçirdiği safhaları inceler.
 
Sistematik: Canlıları ortak özelliklerine göre sınıflandırır.
 
Genetik: Canlıların karakterlerinin nesilden nesile aktarılmasını inceleyen soyaçekim (kalıtım) bilimidir.
 
Evolusyon (evrim): Canlıların menşeini ve geçirdikleri değişiklikleri inceler.
 
Ekoloji: Canlıların yaşadıkları ortam ve birbirleri ile olan münâsebetlerini inceler.
 
Patoloji: Organizmanın organ ve doku bozukluklarını ve hastalıklarını inceler.
 
Paleontoloji: Fosil bilimi olup, jeolojik devirlerdeki hayâtı inceler.
 

Kaynak: Yeni Rehber Ansiklopedisi.

 

Bir yanıt yazın