Metelin Mavisi Nasıl Kullanılır

Metelin Mavisi Nasıl Kullanılır - 2

Akvaryum da ki hastalıklarda sıkça kullanılan ve yanlış kullanımlarda tankın bakteri döngüsünü yok eden Metilen Mavisi ya da Mavi Damla’nın ne işe yaradığını ve nasıl kullanılması gerektiğini açıklayacağız.Metelin Mavisi Nasıl Kullanılır - 1

Temel Özellikleri
Metilen mavisi sentetik bir boyar maddedir. Nükleik asitler gibi negatif yüklü hücre bileşenlerini boyatarak hücre görüntüsünde kontrast oluşturur. Böylelikle özellikle mikroskop altında şeffaf görünen hücre bileşenlerini birbirinden ayırt etmek kolaylaşır. Sıklıkla kullanılan bu boyanın aynı zamanda antioksidan, antidepresan, antimalaryal ve kardiyoprotektif özellikleri bulunur.

Oksidasyon redükte edici bir ajan olması sebebiyle, tıp dünyasında methemoglobinemi (oksijen bağlama kapasitesi düşük bir hemoglobin formu olan methemoglobin oluşması durumu) tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda geçmişte özellikle Afrika’da malarya (sıtma) tedavisinde kullanılmış, fakat chloroquine (CQ)’dan sonra piyasadaki yerini bu yeni ilaçlara bırakmıştır. Ayrıca Tau proteini birikmesini inhibe edici özelliğinden ötürü Alzheimer tedavisinde bir potansiyel olarak da görülmektedir.

Metilen Mavisi Kullanım Alanları
Metilen mavisi daha çok mantar sporlarının balık yumurtalarına bulaşmaması için tercih edilir. Amonyak ve nitrit zehirlenmesi için de kullanılabilir. Bir diğer yaygın kullanım alanı paraziter rahatsızlıklardır. Nitrit zehirlenmesinde balığın solunum hızı artar, solungaçları kahve rengine bürünür ve solungaçları hızlı hareket eder. Amonyak zehirlenmesinde balığın solunum hızı artar ve solungaçları kızarır ya da morarır. Hareketsizleşen balık akvaryumun dibinde yatabilir ve vücudunda kızarıklıklar oluşabilir. Ichthyophthirius Multifiliis paraziti beyaz benek hastalığına sebep olur. Balığın vücudunda tuz tanelerine benzeyen benekler şeklinde kendini belli eder. Parazitten rahatsızlık duyan balık kendini etrafa sürtmeye başlar.
Oodinium Pilularis paraziti kadife hastalığına neden olur. Balığın vücudunda ince taneli toz tabakası oluşturur. Toz tanelerinin rengi grimsi sarı ya da sarıdır. Bu sebeple pas hastalığı ya da altın tozu hastalığı olarak da adlandırılır. Gaz kesesi rahatsızlıklarında da fayda sağlayabilir metilen mavisi. Bu rahatsızlığa maruz kalan balık kendini doğru tutamaz. Örneğin ters döner ya da kuyruğunu kafasının üzerinde tutar.
Stres azaltıcı etkisi de vardır metilen mavisinin. Özellikle taşınma esnasında yaşanan stresi azaltmakta fayda sağlar.

Metilen mavisi yengeç, karides ve salyangoz gibi kabuklu canlıların olduğu akvaryumlarda kullanılabilir. Ancak yine de ilk kullanımda yan etkilerinin gözlemlenmesi gerekir. Canlı bitkilerin olduğu akvaryumlarda kısa süreli kullanılmalıdır. Çünkü bitkiler için zararlıdır.
Tetrasiklin ve eritromisin ile beraber kullanılmamalıdır. Su düzenleyici ürün kullanıldığında, metilen mavisini uygulamadan önce 30 dakika beklemek gerekir. Karbon filtre kullanılması ilacın etkisini azaltır. Bu yüzden metilen mavisinin ya da herhangi başka bir ilacın kullanıldığı akvaryumda karbon filtre bulundurulmamalıdır.

Metilen Mavisi Hasta Canlılar Üzerinde Uygulanması
Metilen, kullandığınız ürünün türüne ve kullanım talimatlarına göre tedavi amacıyla akvaryuma direkt olarak uygulanabilir. Fakat akvaryuma direkt olarak uygulama yapıldığında tedavi süresi belirtilen zaman dilimi ile sınırlı tutulmalıdır. Ayrıca tanka uygulanan çözeltinin, faydalı bakteri popülasyonu üzerindeki öldürücü etkisi göz ardı edilmemelidir.

Akvaryum içerisindeki metilen tedavisini sonlandırdıktan sonra, akvaryumda %50 su değişimi yaparak faydalı bakteri kültürü eklemeniz faydalı olacaktır. İlacın akvaryumda uygulamasının olumsuz etkilerini yaşamamak adına, tedaviyi metilen mavisi banyosu olarak uygulayabilirsiniz.
Banyo uygulamasında akvaryumdan ayrı bir kap içerisine aldığınız su miktarına kullandığınız ürünün üzerinde belirtilen miktarda metilen çözeltisi ekleyerek balıklarınızı ayrı bir kap içerisinde tedavi edebilirsiniz. Banyo tedavisi uygulanırken dikkatli olunmalı, tedavi süresi tavsiye edilen süreyi aşmamalıdır.
Metelin Mavisi Nasıl Kullanılır