Zoren Hisse

Zoren-Zorlu-Enerji-Hisse-Güncel-Fiyat

Zoren Hisse, Zorlu Enerji şirketleri bünyesinde yer alan ve halka açık tek şirketi olan Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından yürütülen elektrik ve buhar üretimi ile bunların satışı başta olmak üzere elektrik ticareti, elektrik dağıtımı, solar panel satışı ve dağıtımı, doğal gaz ticareti ve dağıtımı, elektrikli araç şarj istasyonları ağı altyapısı gibi enerji sektörünün farklı alanlardaki faaliyetleri ile bütünleşmiş bir hizmet karmasına sahiptir.

Zoren Hisse Ne İş Yapar ?

Zorlu Grubunun üyesi ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, Türkiye merkezli ve yine Türkiye’de bağımsız enerji üretimi yapan bir şirkettir. Şirketin Türkiye ve yurt dışında çeşitli portföylerde üretim santrali bulunmaktadır. Şirketin kurulmuş kapastesi 1,000 Megawatt (MW)’ tan fazladır. Şirketin portföyünde; Türkiye’deki hidroelektrik enerji santralı, rüzgar santralı, jeotermal enerji santralı ve doğal gaz enerjı santralı, Pakistan’daki rüzgar santralı ve İsrail’deki doğal gaz santrali bulunmaktadır.Şirket şu segmentlerde faaliyet göstermektedir: Türkiye, İsrail ve Pakistan. Şirketin iştirakleri: arasında Nemrut Jeotermal Elektrik Uretimi AS, Zorlu Enerji Pakistan Ltd and Rotor Elektrik Uretim AS ve diğerler iştirakleri bulunmaktadır.

Zoren Hisse Halka Arz Tarihi

29.09.2023 tarihinde Zorlu Enerji, Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi’nin sermayesinin 100%’üne sahip olduğunu ve paylarının bir kısmının halka arzına ilişkin çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Zoren Şirket Hedefi

Zorlu Grubu’nun elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla 1993 yılında faaliyetlerine elektrik üretimi ile başlayan Zorlu Enerji, bugün yurt içi ve yurt dışındaki santrallerinden oluşan ve kaynak çeşitliliğini gözeten dengeli üretim portföyü, elektrik üretiminin yanı sıra elektrik ve doğal gaz satışı, ticareti ve dağıtımı, güneş paneli ticareti, elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesi ile elektrikli araç kiralamasını da kapsayan uçtan uca hizmet sunabilen entegre bir yapıyla faaliyet gösteriyor. Zorlu Enerji, geleceğin enerji şirketi olma vizyonu doğrultusunda tüm faaliyetlerinde ESG’yi iş yapış biçimi olarak içselleştiriyor ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veriyor. Akıllı enerji yönetim sistemleri, akıllı şebekeler gibi yeni teknolojiler ile elektrikli araç şarj istasyonları gibi büyüyen yeni alanlarda yatırımlarını artırarak dijitalizasyon alanına odaklanıyor. Geleceğin enerjisini bugünden yönetmeye aday olan Zorlu Enerji, güçlü yazılım ekibiyle dijitalizasyon alanında hızla gelişirken yaptığı global ortaklıklar ve Avrupa ile ABD pazarlarında kurduğu elektrikli araç şarj istasyonu şirketleri vasıtası ile küreselleşme yolunda ilerleyen bir şirket.

Elektrik Üretimi

Zorlu Enerji’nin toplam kurulu gücü 991 MW*’tır.

Şirketin;
Türkiye’de 7 hidroelektrik, 1 rüzgâr, 4 jeotermal ve 2 doğal gaz santrali,
Yurt dışında ise, Pakistan’da 1 rüzgar santrali, Filistin’de 1 güneş santrali ve İsrail’de 3 doğal gaz santrali bulunmaktadır.
Yurtiçi ve Yurtdışında Faaliyette olan Santraller için tıklayın

Zorlu Enerji’nin Türkiye’deki kurulu gücünün %87’si, toplam kurulu gücünün ise %62’si yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmaktadır.

Sürdürülebilirliğe her yönüyle katkı sağlayan projeler gerçekleştirme ilkesiyle hareket eden Zorlu Enerji, üretim portföyünde, başta jeotermal ve güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerjinin payını daha da artırmayı ve kaynak çeşitliliğini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Yurt içinde özellikle jeotermal enerji yatırımlarına odaklanan Zorlu Enerji, toplam 305 MW kurulu gücüyle Türkiye’nin jeotermal enerjideki en büyük oyuncusu olup, ülkenin toplam jeotermal enerji kapasitesinin yaklaşık %18’sini tek başına temsil etmektedir.

Zoren Hisse Twitter Yorumları

Twitter X de Zoren ile ilgili en son yorumlara ulaşmak için lütfen hastag simgesine tıklayınız.
#Zoren