Simit Sarayı (DMRGD)

Simit-Sarayi-DMRGD-Halka-Arz-

Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları (Tahmini)
1.7 Milyon katılım – 24 Lot (245 TL).
2.5 Milyon katılım – 17 Lot (174 TL).
2.9 Milyon katılım – 14 Lot (143 TL).
3.3 Milyon katılım – 13 Lot (133 TL).
3.7 Milyon katılım – 11 Lot (112 TL) dağıtabilir.

Dmr Unlu Mamuller Finansal Gücü
2023/3 Hasılat: 73,4 Milyon TL
2023/3 Brüt Kâr: 24,1 Milyon TL
2022 Hasılat: 290,2 Milyon TL
2022 Brüt Kâr: 66,6 Milyon TL
2021 Hasılat: 61 Milyon TL
2021 Brüt Kâr: 15,9 Milyon TL

Şirketin 2020 yılında 1.134.881 TL olan brüt kârı 2021 yılında 15.975.717 TL olarak gerçekleşirken, 2022 yılında 317% oranında artarak 66.606.563 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk 3 aylık döneminde şirketin brüt kârı 2022 yılının aynı dönemine göre 20.890.847 TL tutarında ve 647% oranında artışla 3.230.070 TL’den 24.120.917 TL’ye yükselmiştir. Şirketin izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle brüt kâr marjı 2020 yılında 83,89%, 2021 yılında 26,19%, 2022 yılında 22,95%, 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde 9,73%, 2023 yılının ilk 3 aylık döneminde ise 32,83% olarak gerçekleşmiştir.

 

SİMİT SARAYI (DMRGD) HALKA ARZ, Fiyat İstikrarı ve Hedefleri
1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.
Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.

SİMİT SARAYI (DMRGD) HALKA ARZ Arz Geliri Nerede Kullanılacak?

Dmr Unlu Mamuller halka arz ile şirket değerinin belirlenmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik hususlarının güçlü bir şekilde uygulanması, şirketin gelecekteki büyümesini finanse etmek amacıyla sermaye piyasası araçları ihraç etmek suretiyle banka harici finansman imkanlarının daha etkin kullanılmasına olanak sağlanması ve şirketin bilinirliğinin ve tanınırlığının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir;

  • 30% Mevcut üretim tesisinde yapılacak makine ve ekipman yatırımlarının finansmanı.
  • 40% Mağazacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi
  • 30% İşletme sermayesi.

(Kaynak: Dmr Unlu Mamuller Onaylı İzahname)