BilimTarihOsmanlı Devletinde Hoşgörü

Osmanlı Devletinde Hoşgörü

Osmanlı Devletinde Hoşgörü Osmanlı Devletinde Hoşgörü

Baş­ba­kan­lık Dev­let Ar­şiv­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, yak­la­şık 600 yıl 3 kı­ta­da çe­şit­li mil­let­ler­den in­san­la­rı ba­rış için­de bir ara­da tu­tan Os­man­lı hoş­gö­rü­sü ve ada­le­ti­nin bel­ge­le­re yan­sı­yan ör­nek­le­ri­ni, “Gök­kub­be Al­tın­da Bir­lik­te Ya­şa­mak” ad­lı ki­tap­ta top­la­dı.

“Gök­kub­be Al­tın­da Bir­lik­te Ya­şa­mak” ad­lı Ki­tap­ta yer alan bel­ge­le­re gö­re; Ba­tı­lı­la­rın “Muh­te­şem Sü­ley­man”
ola­rak ta­nı­dık­la­rı Kânunî Sul­tan Sü­ley­man, 1560’da bey­le­ri­ne: “Her tür­lü ver­gi­yi sa­de­ce kânun­lar çer­çe­ve­sin­de
top­lat­tı­ra­sın! Hiç­bir kim­se­ye faz­la­dan bir ak­ça da­hi al­dırt­ma­ya­sın!” em­ri­ni ve­rir­ken,

 2. Ab­dül­ha­mid Hân 1894’te bin­ler­ce ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki Ame­ri­ka’da or­man yan­gın­la­rın­dan za­rar gö­ren­le­re

300 li­ra (al­tın) yar­dım gön­der­di.

Abdülmecid Hân zamanında 1845-1850 yılları arasındaki kıtlık döneminde, İrlanda’ya ilâç ve yiyecek dolu 5 gemi gönderildi.

Ab­dü­la­ziz Hân, Si­vas’tan Rus­ya’ya göç eden 30 ka­dar Rum ai­le­nin tek­rar Os­man­lı Dev­le­ti­ne dön­mek is­te­me­le­ri üze­ri­ne, yol mas­raf­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı için emir ve­rir­ken,


Genç San­ca­ğı­nın Ak­ça­sırt Kö­yün­den 13 Er­me­ni eş­kı­ya, piş­man­lık­la­rın­dan do­la­yı 2. Ab­dül­ha­mit Hân ta­ra­fın­dan af­fe­di­lerek is­kân edil­di…


Kaynak: www.turktakvim.com
Osmanlı Devletinde Hoşgörü

Yeni Yazılar

TARKM Hisse

TARKM hisse, zirai ilaç alanında faaliyet gösteren, yurt içi...

AVOD Hisse

Borsa da şuanda aktif olarak işlem gören AVOD Hisse,...

Tüm Borsa Hisseleri

BIST TÜM BORSA HİSSELERİ LİSTESİ Ayrıntılı bilgi ve anlık değerlerini...

A1Cap Hisse

Türkiye sermaye piyasalarının yenilikçi gücü A1Cap Hisse A1 Capital;...

Simit Sarayı (DMRGD)

Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları (Tahmini) 1.7 Milyon katılım –...

Halka Arz

GÜNLÜK HALKA ARZ ŞİRKETLERİ Halka arz ile ilgili daha fazla...

İnsan Neden Terler

Merhaba bugün sizlere İnsan Neden Terler başlıklı yazımızı sunuyoruz....

İstanbulda Saat 12 İken Diğer Şehirlerde Saat Kaç Olur

İstanbulda Saat 12 İken Diğer Şehirlerde Saat Kaç Olur Adana...

Parasal Sıkılaştırma Nedir

Günümüzde ekonomik terimler ve kavramlar hızla değişmekte ve gelişmektedir....

Borsa Nedir ve Türkiye Borsasının Gücü

Merhaba değerli okurlar! Bugün sizlere Borsa Nedir ve Türkiye...

Acıçiğdem

Acıçiğdem, bilinen diğer adıyla "Autumn crocus" veya "Meadow saffron",...

Acıbakla

Acıbakla, dünya genelinde yaygın olarak yetiştirilen ve tıbbi kullanımı...

Ciğer Kebabı

Ciğer Kebabı Nedir Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden biridir. Özellikle...

The Lord Of The Rings

The Lord Of The Rings "The Lord of the Rings"...

Prison Break

Prison Break "Prison Break" dizisi, Fox kanalında yayınlanan bir Amerikan...

Pablo Escobar

Pablo Escobar Pablo Escobar, Kolombiya'nın ünlü bir suçlu ve uyuşturucu...

Dünyanın En Hızlı İnterneti

Dünyanın En Hızlı İnterneti Dünyanın en hızlı interneti, genellikle fiber...

Fiber İnternet Nedir ?

Fiber İnternet Nedir ? Fiber internet, optik fiber kablolar aracılığıyla...

Hepsiburada.com

Hepsiburada.com Hepsiburada.com, Türkiye'de en büyük e-ticaret platformlarından biridir. 1999 yılında...

N11.com

N11.com N11.com, 2011 yılında Doğuş Grubu tarafından kurulmuştur. Doğuş Grubu,...

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar? Bir şirketin insan kaynakları (İK)...

Steam Nedir ?

Steam Nedir ? Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen bir oyun...

Benzinli-Dizel-Elektrikli-Hibrit Araçlar

Benzinli-Dizel-Elektrikli-Hibrit Araçlar Araçlar, insanların günlük hayatlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu...

Kahve İçmek Zararlı mı?

Kahve İçmek Zararlı mı? Kahve, dünya genelinde en popüler içeceklerden...

Bilgisayar Kasası

Bilgisayar Kasası Bilgisayar kasaları, bilgisayarın içindeki bileşenleri koruyan ve düzenleyen...

Parfümün İcadı

Parfümün İcadı Parfümün tarihi binlerce yıl öncesine dayanır. Antik Mısır,...

Youtube

Youtube YouTube, 2005 yılında Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed...

Whatsapp

Whatsapp WhatsApp, 2009 yılında İsrail'de Brian Acton ve Jan Koum...

Tesla

Tesla Tesla aracı, elektrikli bir otomobildir ve 21. yüzyılın en...

Muhabbet Kuşları ve Bakımı

Muhabbet Kuşları ve Bakımı Muhabbet Kuşları, Psittacidae familyasına ait, uzun...

Apple

Apple Apple, 1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald...

Galatasaray Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü Galatasaray Spor Kulübü, 18 Galatasaray Lisesi öğrencilerinin...

TARKM Hisse

TARKM hisse, zirai ilaç alanında faaliyet gösteren, yurt içi ve yurt dışı iş ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, ekonomik ve kaliteli...

AVOD Hisse

Borsa da şuanda aktif olarak işlem gören AVOD Hisse, Türkiye’de kurutulmuş gıda sektörünün lider şirketlerinden olan AVOD A.Ş. 2003 yılında, HASAT BNO Group (kuruluş...

Tüm Borsa Hisseleri

BIST TÜM BORSA HİSSELERİ LİSTESİ Ayrıntılı bilgi ve anlık değerlerini görebilmek için lütfen hisse kodunun üzerine tıklayınız. AVOD A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda Ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. İZMİR A1CAP, ACP A1...