AktüelBilgi KaynağıAçlık Belirtileri Nelerdir

Açlık Belirtileri Nelerdir

Açlık Belirtileri Nelerdir Açlık Belirtileri Nelerdir - 01

Açlık Nedir?
İnsanda kan şekerinin (kandaki glikoz miktarı) belli bir seviyenin altına düşmesi ile duyulan yiyecek arama ve yemek isteme hissi. Kan glikoz seviyesinin düşmesi, beyindeki bir merkezi uyarır ve kişiyi yemek yemeye sevk eder. Açlıkta yemek yemeyi istemenin başka bir sebebi de muhtemelen boş kalan midenin asit ifrazatının etkisiyle duyulan rahatsızlık ve ağrılı bir mide hissidir. Sigara (nikotin) beyne etki ederek açlık hissini azaltır.

Açlık Belirtileri Nelerdir?
En karakteristik anormallik, kilo kaybıdır. İlerlediği zaman, kişinin yürüyen bir iskeletten farkı kalmaz. Özellikle kas dokusu erir. Kalori alamayanlar umumiyetle protein açlığı da çekerler. Müzmin açlıkta bitkinlik, bulantı, karın ağrıları, kramplar, baş ağrısı ve nefes alma zorluğu gibi haller görülür.

Böyle kimseler kendilerini çok kuvvetsiz hissederler ve ufak bir işe tahammülleri yoktur. Soğuktan çok etkilenirler. Baş dönmesi de olabilir. Bacaklar ve karın şişer. Depresyondadırlar, kadınlarda adet olmaz. İshal bunların çoğunda şiddetlidir. Açlığın derecesine bağlı olmakla birlikte kilo kaybı süratlidir.

Tam açlıkta, su da yoksa, 10-12 gün içinde ölüm vuku bulur. Su var ise, bedendeki yağ mikdarına göre haftalarca yaşanabilir. İlk beden ağırlığının üçte biri veya yarısı kaybedildiğinde yaşamak mümkün olmaz. Kwaşiorkor olarak isimlendirilen protein açlığında, çocuklarda büyüme kusuru, iştahsızlık ve ishal olur. Kasları erir, fakat bacakları şişer. Derilerinde döküntü ve karaciğer büyümesi tesbit edilir. Kansızlık da vardır.

Açlık Nasıl Tedavi Edilir?
Açlığın tedavisi yeterli beslenmektir. Su ve tuz eksiklikleri de giderilmelidir; çünkü bunların eksiklik veya fazlalığında kalb, böbrek ve beyin bozuklukları olur. Açlıkta beden mukavemeti çok zayıflamış olduğundan mikrobik hastalıklar sık görülür. Bunlar da antibiyotikler ile tedavi edilmelidir. Sık sık ve az yemek, arasıra çokça yemek yemekten daha etkili olmaktadır. Kwaşiorkorlu çocuklara süt çok faydalıdır. İktisadi bakımdan açlık yeteri kadar beslenememe veya uzun süre gıda mahrumiyeti olarak tarif edilebilir. Gıda yetersizliğinde yarım açlık, gıda mahrumiyetinde ise tam açlık söz konusudur. Dünyada milyonlarca insan, az veya çok eksik beslenmektedir. Afrika’da ise sömürgeci mücadelelerin getirdiği bitmeyen savaşlar açlığın başlıca sebepleri arasındadır.

Açlık problemi dünyanın her tarafında aynı oranda değildir. Milletleri açlık ve tokluk bakımından üç gruba ayırmak mümkündür. Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’da olduğu gibi birinci gruptaki ülkelerde, besin maddelerinin üretimi nüfus artışını geçmektedir. İkinci gruptakilerde, nüfus artışı ile besin maddelerinin üretimi başa baştır. Latin Amerika ile bir kısım Afrika devleti ve ülkemiz bu durumdadır. Üçüncü gruba dahil ülkelerde ise üretim iptidai metodlarla yapıldığından, daima nüfus artışının altında kalmaktadır. Hindistan, Bangladeş, Afrika’nın bazı devletleri bu durumdadır. Üçüncü gruba halihazırda bir milyar insan girmekte olup bunlar açlık tehlikesiyle baş başadır. Birleşmiş Milletlerin çeşitli kuruluşlarının raporlarında; iki binli yılların başında açlık tehlikesinin dünya çapında ciddi bir kriz haline dönüşebileceği ve açlık probleminin enerjiden daha önemli bir konu haline geleceği ifade edilmektedir.

Yeterince besin üreten birinci gruptaki ülkelerde tarımla uğraşanlar nüfusun % 10-12’sini geçmemektedir. Ayrıca bu devletlerde ekili toprakların mikdarı artmamakta, bazı yerlerde aksine azalmaktadır. Bugün Amerika’da tarımla uğraşan altı milyon insan vardır. Birinci dünya savaşı sonunda bu mikdar on üç milyondu. Asrın sonunda aynı ülkede tarımla uğraşan nüfusun 3-4 milyona düşmesi beklenmektedir. Avrupa’daki durum da buna yakındır.

Dünyadaki insanların üçte ikisi kısmen fakir olan güney yarım kürede yaşamaktadır. Güney – kuzey arasındaki refah eşitsizliğinin giderilmesi için zaman zaman, milletlerarası toplantılarla bu mesele ele alınmaktadır. Rusya her ne kadar kuzeyde yer almakta ise de gıda sıkıntısı ve kıtlık çekilen ülkelerin başında gelmekte, süt ve et gibi gıdaları satın alabilmek için doktor raporu aranmaktadır.

Gıda sıkıntısı ve kıtlık en çok Afrika’da kendini hissettirmektedir. Son senelerde, Afrika’daki kuraklık ve çölleşme sebebiyle açlık tehlikesi büyük boyutlara ulaşmıştır. Milletlerarası teşkilatların gıda yardımları te’sirsiz kalmaktadır. Açlık bölgelerine giden yardım gönüllüleri yol kenarlarında ve ağaç diplerinde açlıktan ölenlerin cesetlerini toplayıp gömmekten başka bir şey yapamamaktadırlar. Açlığın kitle halinde ölümlere yol açtığı ülkelerin başında Uganda, Etyopya (Habeşistan) ve Somali gelmektedir.

Açlık sebebiyle göçler de hızlanmıştır. Bir lokma yiyecek için binlerce kilometre yol yürüyenler yollarda büyük kayıplar vermektedirler. Dünya açlık meselesinin halli için ilmi çalışmalara hız verilmiştir. Dünya Sağlık Teşkilatının yaptığı bir açıklamaya göre dünyayı tehdit eden gıda meselesinin tropikal bitki ve otlarla çözülebileceği ifade ediliyor. İnsanların besin maddesi olarak kullanmadıkları otların arasında; protein ve nişasta bakımından zengin, buğdayın yerini alabilecek ot ve benzeri bitkilerin bulunduğu da bildiriliyor.

İnsanların yeryüzünde yaklaşık yarım milyon bitkiden yalnız 300 çeşidini tanıyıp kulllandığı, yakında 60-70 çeşit bitkinin daha gıda maddesi olarak satışa çıkacağı ifade edilmektedir. Batı Almanya 20 milyon mark harcayarak yüzen bir buzul üzerinde istasyon kurarak Güney kutbunda yeni hammadde besinler arayacaktır. Buzul istasyonunun ömrü 8 sene olup, yazın -5, kışın -50 derece arasında 30 kişi çalışacaktır. Oturma, yatak ve çalışma odaları elektrik motorlarının çıkardığı ısı ile beslenen sıcak hava tesisi ile ısıtılacaktır.

Ekilmeye müsait toprakların muhafazası için en başta gelen tedbir, erozyonu (toprak aşınmasını) önlemektir. Bu ise ormanların muhafazası ve yeni orman sahalarının tesisi ile mümkündür. Açlık meselesi orman -erozyon- yağış meselesiyle orantılıdır. Ve orman varlığı en büyük rolü oynamaktadır.

İnsanlar ormanların önemini anlayabilseler, ormanların tahribini ve yangınla zayiini önlemek için nöbet tutarlardı. Açlıkla savaşta, tarımda üretimin arttırılması da şarttır. Bu ise endüstrinin geliştirilmesi ile ve bilhassa kimya endüstrisine önem vermekle olur. Kimyevi gübrelerin geliştirilmesi, toprağın güçlenip, veriminin artmasının ilk esasıdır. Gittikçe azalan tarım alanlarının bol bol gübrelenmesi, sulama imkanlarının olması, üstün nitelikte tohumların yetiştirilmesi, zirai mücadelenin tam yapılabilmesi için kimyevi ürünlere ihtiyaç vardır.

Halkın bilgi seviyesi ile, ekilen topraktan hektar başına alınan verim arasında yakın münasebet vardır. Japonya’da okuma-yazma oranı % 90’dır. Hektar başına 100 kilogram kadar gübre kullanılmakta ve 400 kilodan çok pirinç elde edilmektedir. Hindistan’da ise köylünün ancak % 30’u okuma yazma bilmektedir. Hektar başına iki kilogram gübre kullanılmaktadır. Verim ise Japonya’nın ancak üçte birine ulaşabilmektedir. Eğer Hindistan, pirinçten hektar başına Japonya kadar verim alabilse, açlığın önüne geçilmiş olur.

Açlığın önüne geçmenin bir diğer yolu da silahlanmaya ayrılan masrafları azaltarak, artan paranın halkın teknik ve kültürel bilgilerinin arttırılması ve endüstrinin geliştirilmesi için kullanılmasıdır. Bu iki esaslı konuya yönelmekle, dünyadaki açlık ortadan kalkabilir. “Hudson İnstute” de yapılan araştırmaya göre dünyada ekime müsait bütün topraklar kullanılarak, sulama, gübreleme, ilaçlama ve tohum ıslahı ile zirai verim arttırılırsa, 35 milyar insanı beslemek kabil olabilecektir.

Açlığın bir diğer sebebi de israftır. Yalnız Türkiye’de senede 30 milyar liralık ekmek çöpe atılmaktadır. Çevre kirlenmesi ve ekime müsait arazinin, yerleşme, sanayi vesair sebeplerle kullanılması ve ormanların tahribi ile dünya besin kaynakları süratle azalmaktadır. Gerekli tedbirler alınmazsa yirmi birinci asrın başlarında her sene 200 milyon insanın yeterli beslenememe sebebiyle ölmesi muhtemeldir.

Bütün her şeyi yaratan Allahü tealadır. Onların rızıklarını da veren O’dur. Allahü tealanın adeti şöyledir ki, her şeyi sebeplerle yaratmaktadır. Böylece madde alemine ve sosyal hayata da düzen vermektedir. Sebepsiz yaratsaydı, alemdeki bu nizam bu düzen olmazdı. Allahü teala rızkın teminine de çalışmayı sebep kılmıştır. O’nun emir ve yasaklarına tam uymak, zamanın teknik imkanlarını kullanarak verimin artması için çalışmak açlığın ortadan kalkması için tek sebeptir.

Kaynak: Yeni Rehber Ansiklopedisi (Türkiye Gazetesi 1993) Açlık Belirtileri Nelerdir

Yeni Yazılar

TARKM Hisse

TARKM hisse, zirai ilaç alanında faaliyet gösteren, yurt içi...

AVOD Hisse

Borsa da şuanda aktif olarak işlem gören AVOD Hisse,...

Tüm Borsa Hisseleri

BIST TÜM BORSA HİSSELERİ LİSTESİ Ayrıntılı bilgi ve anlık değerlerini...

A1Cap Hisse

Türkiye sermaye piyasalarının yenilikçi gücü A1Cap Hisse A1 Capital;...

Simit Sarayı (DMRGD)

Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları (Tahmini) 1.7 Milyon katılım –...

Halka Arz

GÜNLÜK HALKA ARZ ŞİRKETLERİ Halka arz ile ilgili daha fazla...

İnsan Neden Terler

Merhaba bugün sizlere İnsan Neden Terler başlıklı yazımızı sunuyoruz....

İstanbulda Saat 12 İken Diğer Şehirlerde Saat Kaç Olur

İstanbulda Saat 12 İken Diğer Şehirlerde Saat Kaç Olur Adana...

Parasal Sıkılaştırma Nedir

Günümüzde ekonomik terimler ve kavramlar hızla değişmekte ve gelişmektedir....

Borsa Nedir ve Türkiye Borsasının Gücü

Merhaba değerli okurlar! Bugün sizlere Borsa Nedir ve Türkiye...

Acıçiğdem

Acıçiğdem, bilinen diğer adıyla "Autumn crocus" veya "Meadow saffron",...

Acıbakla

Acıbakla, dünya genelinde yaygın olarak yetiştirilen ve tıbbi kullanımı...

Ciğer Kebabı

Ciğer Kebabı Nedir Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden biridir. Özellikle...

The Lord Of The Rings

The Lord Of The Rings "The Lord of the Rings"...

Prison Break

Prison Break "Prison Break" dizisi, Fox kanalında yayınlanan bir Amerikan...

Pablo Escobar

Pablo Escobar Pablo Escobar, Kolombiya'nın ünlü bir suçlu ve uyuşturucu...

Dünyanın En Hızlı İnterneti

Dünyanın En Hızlı İnterneti Dünyanın en hızlı interneti, genellikle fiber...

Fiber İnternet Nedir ?

Fiber İnternet Nedir ? Fiber internet, optik fiber kablolar aracılığıyla...

Hepsiburada.com

Hepsiburada.com Hepsiburada.com, Türkiye'de en büyük e-ticaret platformlarından biridir. 1999 yılında...

N11.com

N11.com N11.com, 2011 yılında Doğuş Grubu tarafından kurulmuştur. Doğuş Grubu,...

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar? Bir şirketin insan kaynakları (İK)...

Steam Nedir ?

Steam Nedir ? Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen bir oyun...

Benzinli-Dizel-Elektrikli-Hibrit Araçlar

Benzinli-Dizel-Elektrikli-Hibrit Araçlar Araçlar, insanların günlük hayatlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu...

Kahve İçmek Zararlı mı?

Kahve İçmek Zararlı mı? Kahve, dünya genelinde en popüler içeceklerden...

Bilgisayar Kasası

Bilgisayar Kasası Bilgisayar kasaları, bilgisayarın içindeki bileşenleri koruyan ve düzenleyen...

Parfümün İcadı

Parfümün İcadı Parfümün tarihi binlerce yıl öncesine dayanır. Antik Mısır,...

Youtube

Youtube YouTube, 2005 yılında Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed...

Whatsapp

Whatsapp WhatsApp, 2009 yılında İsrail'de Brian Acton ve Jan Koum...

Tesla

Tesla Tesla aracı, elektrikli bir otomobildir ve 21. yüzyılın en...

Muhabbet Kuşları ve Bakımı

Muhabbet Kuşları ve Bakımı Muhabbet Kuşları, Psittacidae familyasına ait, uzun...

Apple

Apple Apple, 1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald...

Galatasaray Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü Galatasaray Spor Kulübü, 18 Galatasaray Lisesi öğrencilerinin...

TARKM Hisse

TARKM hisse, zirai ilaç alanında faaliyet gösteren, yurt içi ve yurt dışı iş ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, ekonomik ve kaliteli...

AVOD Hisse

Borsa da şuanda aktif olarak işlem gören AVOD Hisse, Türkiye’de kurutulmuş gıda sektörünün lider şirketlerinden olan AVOD A.Ş. 2003 yılında, HASAT BNO Group (kuruluş...

Tüm Borsa Hisseleri

BIST TÜM BORSA HİSSELERİ LİSTESİ Ayrıntılı bilgi ve anlık değerlerini görebilmek için lütfen hisse kodunun üzerine tıklayınız. AVOD A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda Ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. İZMİR A1CAP, ACP A1...