Aktüel Açlık Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Açlık Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Tedavi Edilir?

-

 

Açlık, insanda kan şekerinin (kandaki glikoz miktarı) belli bir seviyenin altına düşmesi ile duyulan yiyecek arama ve yemek isteme hissi. Kan glikoz seviyesinin düşmesi, beyindeki bir merkezi uyarır ve kişiyi yemek yemeye sevk eder. Açlıkta yemek yemeyi istemenin başka bir sebebi de muhtemelen boş kalan midenin asit ifrazatının etkisiyle duyulan rahatsızlık ve ağrılı bir mide hissidir. Sigara (nikotin) beyne etki ederek açlık hissini azaltır.

Açlık Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Açlık Belirtileri Nelerdir?

En karakteristik anormallik, kilo kaybıdır. İlerlediği zaman, kişinin yürüyen bir iskeletten farkı kalmaz. Özellikle kas dokusu erir. Kalori alamayanlar umumiyetle protein açlığı da çekerler. Müzmin açlıkta bitkinlik, bulantı, karın ağrıları, kramplar, baş ağrısı ve nefes alma zorluğu gibi haller görülür.

Böyle kimseler kendilerini çok kuvvetsiz hissederler ve ufak bir işe tahammülleri yoktur. Soğuktan çok etkilenirler. Baş dönmesi de olabilir. Bacaklar ve karın şişer. Depresyondadırlar, kadınlarda adet olmaz. İshal bunların çoğunda şiddetlidir. Açlığın derecesine bağlı olmakla birlikte kilo kaybı süratlidir.

Tam açlıkta, su da yoksa, 10-12 gün içinde ölüm vuku bulur. Su var ise, bedendeki yağ mikdarına göre haftalarca yaşanabilir. İlk beden ağırlığının üçte biri veya yarısı kaybedildiğinde yaşamak mümkün olmaz. Kwaşiorkor olarak isimlendirilen protein açlığında, çocuklarda büyüme kusuru, iştahsızlık ve ishal olur. Kasları erir, fakat bacakları şişer. Derilerinde döküntü ve karaciğer büyümesi tesbit edilir. Kansızlık da vardır.

Açlık Nasıl Tedavi Edilir?

Açlığın tedavisi yeterli beslenmektir. Su ve tuz eksiklikleri de giderilmelidir; çünkü bunların eksiklik veya fazlalığında kalb, böbrek ve beyin bozuklukları olur. Açlıkta beden mukavemeti çok zayıflamış olduğundan mikrobik hastalıklar sık görülür. Bunlar da antibiyotikler ile tedavi edilmelidir. Sık sık ve az yemek, arasıra çokça yemek yemekten daha etkili olmaktadır. Kwaşiorkorlu çocuklara süt çok faydalıdır. İktisadi bakımdan açlık yeteri kadar beslenememe veya uzun süre gıda mahrumiyeti olarak tarif edilebilir. Gıda yetersizliğinde yarım açlık, gıda mahrumiyetinde ise tam açlık söz konusudur. Dünyada milyonlarca insan, az veya çok eksik beslenmektedir. Afrika’da ise sömürgeci mücadelelerin getirdiği bitmeyen savaşlar açlığın başlıca sebepleri arasındadır.

Açlık Oranları

Açlık problemi dünyanın her tarafında aynı oranda değildir. Milletleri açlık ve tokluk bakımından üç gruba ayırmak mümkündür. Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’da olduğu gibi birinci gruptaki ülkelerde, besin maddelerinin üretimi nüfus artışını geçmektedir. İkinci gruptakilerde, nüfus artışı ile besin maddelerinin üretimi başa baştır. Latin Amerika ile bir kısım Afrika devleti ve ülkemiz bu durumdadır. Üçüncü gruba dahil ülkelerde ise üretim iptidai metodlarla yapıldığından, daima nüfus artışının altında kalmaktadır. Hindistan, Bangladeş, Afrika’nın bazı devletleri bu durumdadır. Üçüncü gruba halihazırda bir milyar insan girmekte olup bunlar açlık tehlikesiyle baş başadır. Birleşmiş Milletlerin çeşitli kuruluşlarının raporlarında; iki binli yılların başında açlık tehlikesinin dünya çapında ciddi bir kriz haline dönüşebileceği ve açlık probleminin enerjiden daha önemli bir konu haline geleceği ifade edilmektedir.

Yeterince besin üreten birinci gruptaki ülkelerde tarımla uğraşanlar nüfusun % 10-12’sini geçmemektedir. Ayrıca bu devletlerde ekili toprakların mikdarı artmamakta, bazı yerlerde aksine azalmaktadır. Bugün Amerika’da tarımla uğraşan altı milyon insan vardır. Birinci dünya savaşı sonunda bu mikdar on üç milyondu. Asrın sonunda aynı ülkede tarımla uğraşan nüfusun 3-4 milyona düşmesi beklenmektedir. Avrupa’daki durum da buna yakındır.

Ülkeler ve Gıda Sıkıntısı

Dünyadaki insanların üçte ikisi kısmen fakir olan güney yarım kürede yaşamaktadır. Güney – kuzey arasındaki refah eşitsizliğinin giderilmesi için zaman zaman, milletlerarası toplantılarla bu mesele ele alınmaktadır. Rusya her ne kadar kuzeyde yer almakta ise de gıda sıkıntısı ve kıtlık çekilen ülkelerin başında gelmekte, süt ve et gibi gıdaları satın alabilmek için doktor raporu aranmaktadır.

Gıda sıkıntısı ve kıtlık en çok Afrika’da kendini hissettirmektedir. Son senelerde, Afrika’daki kuraklık ve çölleşme sebebiyle açlık tehlikesi büyük boyutlara ulaşmıştır. Milletlerarası teşkilatların gıda yardımları te’sirsiz kalmaktadır. Açlık bölgelerine giden yardım gönüllüleri yol kenarlarında ve ağaç diplerinde açlıktan ölenlerin cesetlerini toplayıp gömmekten başka bir şey yapamamaktadırlar. Açlığın kitle halinde ölümlere yol açtığı ülkelerin başında Uganda, Etyopya (Habeşistan) ve Somali gelmektedir.

Açlık ve Göçler

Açlık sebebiyle göçler de hızlanmıştır. Bir lokma yiyecek için binlerce kilometre yol yürüyenler yollarda büyük kayıplar vermektedirler. Dünya açlık meselesinin halli için ilmi çalışmalara hız verilmiştir. Dünya Sağlık Teşkilatının yaptığı bir açıklamaya göre dünyayı tehdit eden gıda meselesinin tropikal bitki ve otlarla çözülebileceği ifade ediliyor. İnsanların besin maddesi olarak kullanmadıkları otların arasında; protein ve nişasta bakımından zengin, buğdayın yerini alabilecek ot ve benzeri bitkilerin bulunduğu da bildiriliyor.

İnsanların yeryüzünde yaklaşık yarım milyon bitkiden yalnız 300 çeşidini tanıyıp kulllandığı, yakında 60-70 çeşit bitkinin daha gıda maddesi olarak satışa çıkacağı ifade edilmektedir. Batı Almanya 20 milyon mark harcayarak yüzen bir buzul üzerinde istasyon kurarak Güney kutbunda yeni hammadde besinler arayacaktır. Buzul istasyonunun ömrü 8 sene olup, yazın -5, kışın -50 derece arasında 30 kişi çalışacaktır. Oturma, yatak ve çalışma odaları elektrik motorlarının çıkardığı ısı ile beslenen sıcak hava tesisi ile ısıtılacaktır.

Ekilmeye müsait toprakların muhafazası için en başta gelen tedbir, erozyonu (toprak aşınmasını) önlemektir. Bu ise ormanların muhafazası ve yeni orman sahalarının tesisi ile mümkündür. Açlık meselesi orman -erozyon- yağış meselesiyle orantılıdır. Ve orman varlığı en büyük rolü oynamaktadır.

Ormanların Önemi

İnsanlar ormanların önemini anlayabilseler, ormanların tahribini ve yangınla zayiini önlemek için nöbet tutarlardı. Açlıkla savaşta, tarımda üretimin arttırılması da şarttır. Bu ise endüstrinin geliştirilmesi ile ve bilhassa kimya endüstrisine önem vermekle olur. Kimyevi gübrelerin geliştirilmesi, toprağın güçlenip, veriminin artmasının ilk esasıdır. Gittikçe azalan tarım alanlarının bol bol gübrelenmesi, sulama imkanlarının olması, üstün nitelikte tohumların yetiştirilmesi, zirai mücadelenin tam yapılabilmesi için kimyevi ürünlere ihtiyaç vardır.

Halkın bilgi seviyesi ile, ekilen topraktan hektar başına alınan verim arasında yakın münasebet vardır. Japonya’da okuma-yazma oranı % 90’dır. Hektar başına 100 kilogram kadar gübre kullanılmakta ve 400 kilodan çok pirinç elde edilmektedir. Hindistan’da ise köylünün ancak % 30’u okuma yazma bilmektedir. Hektar başına iki kilogram gübre kullanılmaktadır. Verim ise Japonya’nın ancak üçte birine ulaşabilmektedir. Eğer Hindistan, pirinçten hektar başına Japonya kadar verim alabilse, açlığın önüne geçilmiş olur.

Silahlanma Masrafları

Açlığın önüne geçmenin bir diğer yolu da silahlanmaya ayrılan masrafları azaltarak, artan paranın halkın teknik ve kültürel bilgilerinin arttırılması ve endüstrinin geliştirilmesi için kullanılmasıdır. Bu iki esaslı konuya yönelmekle, dünyadaki açlık ortadan kalkabilir. “Hudson İnstute” de yapılan araştırmaya göre dünyada ekime müsait bütün topraklar kullanılarak, sulama, gübreleme, ilaçlama ve tohum ıslahı ile zirai verim arttırılırsa, 35 milyar insanı beslemek kabil olabilecektir.

İsraf ve Açlık

Açlığın bir diğer sebebi de israftır. Yalnız Türkiye’de senede 30 milyar liralık ekmek çöpe atılmaktadır. Çevre kirlenmesi ve ekime müsait arazinin, yerleşme, sanayi vesair sebeplerle kullanılması ve ormanların tahribi ile dünya besin kaynakları süratle azalmaktadır. Gerekli tedbirler alınmazsa yirmi birinci asrın başlarında her sene 200 milyon insanın yeterli beslenememe sebebiyle ölmesi muhtemeldir.

Bütün her şeyi yaratan Allahü tealadır. Onların rızıklarını da veren O’dur. Allahü tealanın adeti şöyledir ki, her şeyi sebeplerle yaratmaktadır. Böylece madde alemine ve sosyal hayata da düzen vermektedir. Sebepsiz yaratsaydı, alemdeki bu nizam bu düzen olmazdı. Allahü teala rızkın teminine de çalışmayı sebep kılmıştır. O’nun emir ve yasaklarına tam uymak, zamanın teknik imkanlarını kullanarak verimin artması için çalışmak açlığın ortadan kalkması için tek sebeptir.

Kaynak: Yeni Rehber Ansiklopedisi (Türkiye Gazetesi 1993)

Yorum Yaz

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Şimdi Oku

Koronavirüs Salgınının Dünyada ve Türkiye’de Otomobil Satışlarına Etkisi

OTOMOTİVE KORONAVİRÜS ETKİSİ Koronavirüs pandemisinin başladığı 2019 yılının Aralık ayından bu yana ülkemizde ve tüm dünyada eğitimden ticarete, turizmden sanayiye...

Osmanlıdan günümüze 7 harika şerbet

Osmanlı döneminde su ve ilaç yerine kullanılan, kristal kadehler, buzdan kaseler içerisinde özenle servis edilen, satış fiyatı ve ikram...

Sonsuzluk Sonsuzluktan Büyüktür

Cantor tarafından geliştirilen sonsuz setler teoremine göre matematiksel olarak birbirinden farklı büyüklükte sonsuzlar olacağı ve hiç bir zaman en...

Ailenizle İzlemeniz Muhtemel 15 Film

15 Film Önerisi deyince aklıma Aile Filmleri geldi. işte size birbirinden ilginç 15 Film   1. PauliePapağan Paulie'nin sahibi küçük Marie'den...

Birbirinden Sürükleyici En İyi 10 Netflix Dizisi

10 Netflix Dizisi En popüler film, dizi, belgesel ve animasyon izleme platformlarından Netflix, birbirinden kaliteli yapımlara ev sahipliği yapıyor. Gerek...

Jason Statham’ın mutlaka izlemeniz gereken 10 filmi

İngiliz bir oyuncu olan Jason Statham, tüm dünyada aksiyon dolu filmleriyle büyük beğeni toplamaktadır. 1967 yılında İngiltere'de dansçı bir...

Le Mouvement Gastronomique en Ramadan

Nous voulons vous descrirer le goût des nourritures populaires quand les Musulmans consommeraient en le temps 'Sahur' et 'Iftar'...

гастрономическое движение в Рамадане

Мы хотим описать вам вкус популярных продуктов, когда мусульмане потребляют в Сахуре и Ифтаре драгоценного месяца «Рамадан». Мусульмане предпочитают...

Bilimsel Araştırma Derleme Makaleleri

  Bilimsel araştırma/derleme makaleleri, bir bilimsel çalışma alanı ile ilgili yapılmış araştırma sonuçlarını içeren yazıdır. Bilimsel derleme makaleler ise bir...

Bella Ciao! La Casa De Papel’in Birbirinden Çılgın Karakterleri

Netflix'in 2017 yılında tüm yayın haklarını satın aldığı İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisi, tüm dünyada devasa bir...

Sokağa Çıkma Yasağı Nedir? Hangi şartlarda uygulanır?

Korononavirüs pandemisinin büyük bir hızla yayıldığı şu günlerde, ülkeler salgını kontrol altına almak için büyük gayret gösteriyorlar. Aşı çalışmalarının...

Mutlaka İzlenmesi Gereken En İyi 10 Film

İnternetten ne seyredeceğim diye düşünme diye işte sana Mutlaka İzlenmesi Gereken En İyi 10 Film 1 - ESARETİN BEDELİ (1994) Stephen...

Ödüllü 9 Tarihi Film

Şahsen izlediğim, beğendiğim ve izlemenizi tavsiye ettiğim bazısı Ödüllü 9 Tarihi filmin isimlerini ve bu filmlerin kısa sinopsislerini aşağıda yazıyorum....

Tozlandım

Düz Dar Etek Kalıbı Çizimi

Temel Dikiş Teknikleri – Teyel Çeşitleri

0
Teyel: İki ya da daha fazla kumaş üzerine yapılan geçici birleştirme işlemine “teyel” denir. Genellikle parçaları esas dikime hazırlamak için ön dikiş olarak yapılan,...

Sülfürlü Bakır Mineralleri

0
Sülfürlü Bakır Mineralleri... Bakır, çoğunlukla elektronik devrelerde iletken olarak kullanılan, sünekliliğe meyilli ve korozyonla aşınmaya dayanımlı olan bir elementtir.  Doğada nadir olarak elementel halde bulunmakta,...
aracinız kisa hazir mi_nettenyazar

Aracınız kışa hazır mı?

2
Havalar her geçen gün soğuyor... Aracınız kışa hazır mı? Geç kalmadan aracınızın kışlık bakımlarını yaptırın.. Bakımları ihmal etmek soğuk kış günlerinde aracınızla ilgili ciddi...
Düz Dar Etek Kalıbı Çizimi

Düz Dar Etek Kalıbı Çizimi

15
 Düz Dar Etek Kalıbı ÇizimiGerekli Bilgiler ve MalzemelerParşömen kağıdı, A4 kağıdı, cetvel , riga cetveli , kağıt makası , mezura , kalemBel ölçüsü =...
georges-melies-nettenyazar

Georges Melies

0
  Georges Melies 1861-1938 yılları arasında yaşamış Fransız illizyonist ve film yapımcısıdır. Melies, sinema tarihinin doğum döneminde keşfetmiş olduğu çekim teknikleri ve öykü anlatımları ile...
devridaim

Endüstriyel Devrim

0
 18. yüzyılın sonlarında İngiltere'de başlayıp 19.yüzyıl boyunca tüm dünyada süre gelen endüstriyel devrim dalgalar halinde meydana gelen bir seri teknolojik gelişmelerden oluşmaktadır. Endüsriyel Devrimin Başlangıcı Su,...
rutin_insan_nettenyazar

Rutin İnsan Örneği

0
Rutin insan... Pazartesi sabahı... Sendrom ! Komikliğe başlamak için kötü bir zamanlama. Kağıt fabrikasında kalite kontrol mühendisi olarak çalışıyorum. Kağıt fabrikası sonuçta, boyuna günlük yazılacabilecek...
şiir

Posta Şiiri

0
Posta Şiiri   Ah bu yalnızlık yok mu, öpülünce geçilen cinsinden… Niye insanlar hep en zoru seçiyor, ya da seçmek zorunda kalıyor? Niye sürekli okşanmak rahatsız eder insanı...
yakalamak

İlk Defa Başlayacaklar için Uçak Yolculuğu

1
  Merhaba, bu yazımızda uçak yolculuğu yapacaklar için genel bilgiler vermeye çalışacağız.  Deneyimlerimizi aktarmya çalışacağız, gene de her türlü bilgiyi uçuş yapacağınız havayolundan almanız sizin için...

Kalp Nedir? Kalbin Görev ve İşlevleri Nelerdir?

2
Kalp, öneminden dolayı canlı varlıkların hayat merkezi olarak kabul edilir. Her insanın kalbi kendi yumruğu büyüklüğünde olup, yumurta ve çam kozalağı şeklindedir. Sol göğsün...
cift_yarik_deneyi

Çift Yarık Deneyi – Quantum Mekaniği

0
Çift Yarık Deneyi, Thomas Young'un (1773-1829) 1800'lü yıllarda gerçekleştirdiği önemli bir deney olup (double-slit experiment); ışığın hem madde hem de dalga özelliği olduğunu göstermiş;...
boncuktan salon takımı yapımı

Boncuktan Salon Takımı Yapımı

3
  Boncuktan Salon Takımı Yapımı   Gerekli malzemeler:Çizmeli Naylon ip , Pense , 1 kilo Cam kum boncuk , 1/2 kilo Cam boru boncuk , Makas ,...

Biraz Ciddi Ol Ya...Çocuk Gibisin
Sen oku diye yazıldı